8071492922

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Erdélyi Zsuzsanna, az Európa-szerte ismert és elismert, immár Kossuth-díjas folklórkutató legújabb könyve az archaikus népi imádságok történeti kérdéseivel foglalkozó átfogó tanulmányának - mely korábban már megjelent az általa szerkesztett Boldogasszony ága (1991) című kötetben - imádságszövegekkel bővített kiadása. A tanulmány néprajzi, történeti, áhítattörténeti, néplélektani és irodalmi összegzés az archaikus népi imádságok keletkezéséről, funkciójáról, stiláris és zenei értékeiről, de legfőképpen e sok száz éves imádságok jellegzetes befejező részéről, az ún. imazáradékokról, amelyek a középkori pápai búcsúk szövegének emlékét őrzik. A tanulmány néprajzi, történeti, áhítattörténeti, néplélektani és irodalmi összegzés az archaikus népi imádságok keletkezéséről, funkciójáról, stiláris és zenei értékeiről, de legfőképpen e sok száz éves imádságok jellegzetes befejező részéről, az ún. imazáradékokról, amelyek a középkori pápai búcsúk szövegének emlékét őrzik.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények