Hamlet

Fájlok
Dátum
1909
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Városi Szinház. Debreczen, csütörtökön, 1909. évi márczius hó 11 -én: Díszelőadás. Mándoky Béla 50 éves jubileumi és bucsu föllépte.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények