9639651486

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Sokak kedvence, többrétegű örökzöld szerelmi történet ez a hatalmas mű, melyet szerzője tíz éven át írt, és a megjelenését követő évben Nobel-díjjal jutalmaztak. Ám a regény nemcsak egy rendkívüli élet krónikája, hanem igen gazdag társadalmi tabló is, Paszternak életművének megkoronázása. Munkájában az író felvázolta Oroszország történetét a XX. század első felében, méghozzá egy olyan nagy ívű mesterműben, melyben a színes sorsok, szerelmek, családi események és világtörténelmi fordulatok mellett összefoglalta filozófiai és szerzői világképét: mindazt, amit a művészetről és az emberi életről, mindenféle erőszak kétségbeejtő értelmetlenségéről gondolt, s mindezt kitűnő városi és vidéki tájképekbe illesztette bele. Feledhetetlen teremtménye, a "hamleti lelkű" Zsivago doktor jelképes hős: mind a világrengető események közepette, mind az embert próbáló mindennapok során megőrzi azt a képességét, hogy különbséget tud tenni jó és rossz között. Az ő embersége, független szelleme, szelíd, mégis konok egyéniségének vonzereje lehet e klasszikus remekmű sikerének egyik titka. A regény igazi hőse ugyanakkor maga az élet: "mindaz, ami a regényben a hőssel történik, magával az Élettel történik, melynek ezerszólamú, minden gyötrelmes megtöretés ellenére megtörhetetlen igazsága elelevenedik meg e Történelmet elbeszélő regényes élettörténetben".
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények