9631955214

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Egészen a legutóbbi időkig nem volt olyan szisztematikus tudományág, amelyre a vállalati személyzeti döntéseket alapozni lehetett volna. A személyzeti ügyeket mindig túlzottan puhának, túlzottan emberinek tekintették ahhoz, hogy szigorú logikával kezeljék. A humán erőforrások közgazdaságtana ma már tudomány, amely a vállalati vezetőket foglalkoztató kérdésekre részletes és ellentmondásmentes válaszokat ad. A kötet a közgazdaságtan szigorú tudományos szemléletével és eszköztárával közelít a személyzeti kérdésekhez. Bár az elemzéshez itt a közgazdaságtan nyújtja az alapot, ez azonban nem jelenti, hogy figyelmen kívül hagyja az emberi tényezőket. A munkával való elégedettség olyan, nem pénzbeli alkotóelemei például, mint a státus, az önbecsülés és a munka öröme, mind elemezhetők a közgazdaságtan összefüggésrendszerében. A közgazdasági megközelítésmód használata csupán annyit jelent, hogy a dolgozók és a vállalatok a saját jól felfogott érdekükben cselekednek. A könyv műfaja a tankönyv és a monográfia között helyezhető el. Mivel anyaga a legtöbb olvasó számára új, nagyon sok elméleti és empirikus fogalmat vezet be a munkaügyi irodalomba. A könyv műfaja a tankönyv és a monográfia között helyezhető el. Mivel anyaga a legtöbb olvasó számára új, nagyon sok elméleti és empirikus fogalmat vezet be a munkaügyi irodalomba.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények