Záhony határ menti helyzete és társadalmi megítélése

Dátum
Szerzők
Görgényi, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a határ mentiséggel, a határon átnyúló kapcsolatokkal foglalkozom, illetve a határ menti fekvés társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálatára vállalkoztam a „Kelet kapujában”, az ukrán határnál fekvő Záhonyban. Kérdőíves és mélyinterjus vizsgálatot alkalmazva következtetéseket vontam le a kapott eredményekből és javaslatokat tettem a problémák orvoslására. Három fő javaslatot vetettem, fel, miszerint hogyan tudná Záhony előnyére fordítani határ menti helyzetét, hogyan lehetne kezelni a városban jelen lévő nagyszámú ukrán állampolgárok viselkedését és gazdasági ellenőrzését, valamint a város gazdasági fejlesztésének lehetőségeit vázoltam fel
Leírás
Kulcsszavak
határ, határmentiség, Záhony
Forrás