9633009545

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mikeás próféta Ézsaiásnak ifjabb kortársa volt. Prédikálása témáin, olykor még szóhasználatán is meglátszik a nagy prófétatárs hatása. Nagy különbséget jelent viszont az, hogy míg Ézsaiás a fővárosban, Jeruzsálemben élt, jól ismerte az ottani körülményeket, találkozott akár királyokkal is, addig Mikeás egy vidéki városkában hirdette az igét. Ámószhoz hasonló, egyszerű „paraszt-próféta” volt. Ézsaiás költőien szép stílusához képest, ő nyersebben fogalmazza meg haragos próféciáit. Megfordulhatott a fővárosban is, ott mondhatta egyik-másik jövendölését (pl. 3,9–12), javarészt azonban a vidéki lakosság fölött basáskodó, a gazdagodás érdekében törvénytelenségre is hajlandó „népnyúzó” (3,2) uraságokat ostorozza. Félelmes kép tárult fel előtte Istennek büntető ítéletéről, amelynek történeti közeledtét már jelezték az asszír hadjáratok. Ezt a lesújtó ítéletet hirdette népe előtt kemény hangú próféciáiban.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények