9630575647

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Német fonetika és fonológialegfőképpen a német nyelv és irodalom szakos egyetemi és főiskolai hallgatóknak, német szakos tanároknak és mindazoknak íródott, akik valamilyen más okból érdeklődnek a német nyelvészeti tudományok iránt. Azok a német nyelvtanulók is haszonnal forgathatják a könyvet, akik fejleszteni kívánják kiejtésüket. Különösen a fonológiai fejezetek generatív szemléletről tanúskodnak, de a szerző mindvégig szem előtt tart és megemlít egyéb megközelítési módokat is. Ugyancsak a hangtan különböző megközelítési módjait tükrözik a szöveggyűjteményben található szemelvények is. A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének fonetika- és fonológiatanára.A kötet tartalma megtalálható a Deutsch - immer höhercímű CD-ROM kiadványon is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények