9639123374

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"E sportbeli felkészüléssel és testi-lelki egészség érdekében végzett edzéssel foglalkozó könyv címe: "Edzéstudomány", nem új tudományágat akar jelezni. Azt jelenti csupán, hogy korszerű gyakorlati tapasztalatok mellett e tárgykörben is egyre nagyobb teret hódítanak a tudományos kutatási eredmények. Ez 1980-tól a nemzetközi szakirodalomban is mind nagyobb hangsúlyt kapott...Úgy gondoljuk, hogy e nemzetközi tendenciákhoz célszerű Magyarországnak is csatlakoznia. A tudományos kutatási eredmények természetesen nem csak napjainkban, hanem már a korábbi évtizedekben, Prof. Dr. Nádori László - szinte valamennyiünk tanára - edzéselemeit és módszertani könyveiben, jegyzeteiben is mind nagyobb arányban kaptak helyet. Ezt a tendenciát csak kiemeltük a könyv címével is. E könyv szerkezete több területen is eltér a korábbi edzésmódszertani szakkönyvekétől. Először azért, mert most két, célját tekintve egymástól elkülönülő nagy: I. A versenysportbeli felkészülés, és II. A rekreációs edzés fejezetre oszlik. Korábban ehhez hasonló szerkezetet csak külföldön megjelent munkákban találtunk. Másodszor azért, mert a versenysporttal foglalkozó fejezetben a kiválasztásnak, a tehetséggondozásnak, az utánpótlásedzésnek és teljesítményfejlődésnek a megszokott nagyobb - a sikerben betöltött szerepével arányosabb teret szentel. Tárgyalását is a könyv első felére teszi. Tartalmi változások annyiban jelentkeznek, amennyiben ezt már az ismert információk újszerű értelmezése, alkalmazása vagy új felismerése szükségessé teszik. Ilyen változások szinte minden területen jelentkeznek. Ezek közül itt csak a felkészülés alapelveinek és az alkalmazkodás törvényszerűségeinek bővülésére, továbbá az erő, gyorsaság és hajlékonyság fejlesztési módszereink sokrétűbbé válására hívjuk fel a figyelmet. Azt reméljük, hogy ez a könyv mind a testnevelőtanár-, mind az edző- és rekreátorképzésben hasznosnak bizonyul." (A szerző) Tartalmi változások annyiban jelentkeznek, amennyiben ezt már az ismert információk újszerű értelmezése, alkalmazása vagy új felismerése szükségessé teszik. Ilyen változások szinte minden területen jelentkeznek. Ezek közül itt csak a felkészülés alapelveinek és az alkalmazkodás törvényszerűségeinek bővülésére, továbbá az erő, gyorsaság és hajlékonyság fejlesztési módszereink sokrétűbbé válására hívjuk fel a figyelmet. Azt reméljük, hogy ez a könyv mind a testnevelőtanár-, mind az edző- és rekreátorképzésben hasznosnak bizonyul." (A szerző)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények