9639567035

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tanulmánykötetünk "A Kárpát-medencei kisebbségi magyarlakta települések és régiók a 20.században" című, 5/044/2002 számú NKFP-kutatás keretében az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet által szervezett, "Változások a Kárpát-medence etnikai tér- és identitásszerkezetében" című konferencia előadásaiból válogatott tanulmányokat foglalja magába. A Kárpát-medencében élő kisebbségek tér- és identitásszerkezeti változásait vizsgálva az egyes fejezetekben arra törekedtünk, hogy egy-egy kérdést többfajta társadalomtudományi látásmód és megközelítés szerint mutassunk be. Interetnikus kapcsolatok és konfliktusok, etnicitás és kisebbség, asszimiláció és adatpáció, szakralitás és nemzettudat, nyelv és kultúra kérdésköreit ezért egyaránt kutatják a kötet szociológus, történész, politológus, demográfus, etnográfus, kulturális antropológus, nyelvész és más társadalomtudományi diszciplínákat képviselő szerzői. A kötet tanulmányainak segítségével képet alkothatunk a Kárpát-medencében élő kisebbségek sokszínű világáról, életük legkülönfélébb rezdüléseiről, és ezáltal a két- és többnyelvűségre épülő kettős, illetve komplex identitásformák kialakulásáról. Az MTA Kisebbségkutató Intézetének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy egymás kultúráiról való tudásunk mélyebbé váljon. Úgy véljük, ez az út egymás megbecsüléséhez, értő elfogadásához vezet. Kötetünket is e közös cél elérésének reményében tárjuk az olvasóközönség elé.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények