9789637490958

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyv a szövetkezetekre vonatkozó jogszabályokat dolgozza fel kommentár formában. Az átfogóan elemző bevezető után -második részként- a munka tudományos alapossággal, de közérthető formában dolgozza fel a 2006. évi X. számú törvényt a szövetkezetekről, különös hangsúlyt fektetve az új jogintézményekre. A kiadvány harmadik része a lakásszövetkezetekre vonatkozó, a negyedik rész a pénzügyi (takarékhitel-biztosító) szövetkezetekre vonatkozó jogszabályokat taglalja. Az ötödik rész európai kitekintés a vonatkozó jogszabályokra.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények