Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban

Dátum
2000
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
KLTE Könyvtárának sokszorosító üzeme
Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Kisfaludy Károly, romantika, ambivalencia, A karthausi, Kölcsey, Péterfy Jenő, katarzis, tragikum, tragikumelmélet, Kemény Zsigmond, Ködképek a kedély láthatárán, identitás, identitásvesztés, Özvegy és leánya, palimpszeszt, Madách Imre, Az ember tragédiája, szentencia, kontextus, Arany János, Buda halála, hatalom, legitimáció, karizma, Kiss József, pályakezdés, Gyulai Pál, kritika, norma, nemzet, nagyelbeszélés, Jókai Mór, mitikusság, mitikus motívum, újjászületés, sziget, Mikszáth Kálmán, A jó palócok, mitopoétika, etnográfia, novellaciklus, egység, A sipsirica, olvasás, nyom, antiműfaj
Forrás
Gyűjtemények