Humanizmus, Religio, Identitástudat

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
identitástudat, Kárpát-medence, kora újkor, Jacobus Piso, Giralomo Balbi, énformálás, Janus, Ovidius, Szent Vilma, Santa Guglielma, legenda, királyné, Itália, 14-17. sz., Száz fabula, európai irodalom, Melius, örök élet, Balassi Bálint, Füves kertecske, nemzetsors, német jezsuita dráma, Révay Péter, Justus Lipsius, történelem, nemzeti identitás, Aszaly István, etnikai identitás, politikai identitás, vallási identitás, 17. század, jogász, Marburg, peregrináció, Verbessungswerk, Szenci Molnár Albert, Heidelberg, Pápai Páriz Imre, puritanizmus, Szent Ambrus, kegyesség, Medgyesi Pál, Praxis pietatis, Doce nos orare, anyaszentegyház, nemzet, közösségképzet, református, imádságirodalom, fejedelemtükör, közösségképzés, szereptudat, Csete István, prédikáció, Mária országa, sorsértelmezés, Paolo Segneri, katolikus identitástudat, devóció, retorika, Marsili
Forrás
Gyűjtemények