Nyereségadók a magyar, illetve a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a magyar és a nemzetközi számviteli szabályok összehasonlítása a gazdasági társaságok adófizetési kötelezettségével kapcsolatosan. Véleményem szerint napjainkban ez a téma igen nagy jelentőséggel bír, hiszen a gazdasági folyamatok összetettségének következtében egyre nagyobb szerepet kapnak a számviteli információk. A gazdasági szereplők számára fontos, hogy az információk összehasonlíthatóak legyenek. Ezt a tulajdonságot pedig kizárólag nemzeti és nemzetközi szabályozások útján lehet megteremteni. A nemzetközi szabályokat az IFRS-ek jelentik. Témaválasztásomat az indokolja, hogy hazánkban egyre több azon vállalkozások száma, amelyek alkalmazzák a nemzetközi szabályokat, illetőleg a törvényi változásoknak köszönhetően közelebb kerülnek egymáshoz a magyar szabályok és az IFRS-ek. A nyereségadók területe azonban még mindig jelentősen eltér, ezért érdekesnek találtam a két rendszer szerinti adófizetési kötelezettség összehasonlítását. Következésképpen dolgozatom fő kérdése az, hogy melyek a legfontosabb eltérések a nyereségadókat illetően. Célul tűztem ki, hogy részletesen bemutassam a nyereségadók rendszerét. Célom elérése érdekében a feladataim közé tartozott a hazai és a nemzetközi szakirodalom, illetve a releváns standardok, törvények tanulmányozása. A gyakorlati oldal bemutatása egy általam kreált fiktív vállalkozás, a Halasztó Kft. példájának segítségével történt, melyhez elkészítettem a szükséges kimutatásokat.

Leírás
Kulcsszavak
nyereségadók, ifrs, halasztott adó
Forrás