Economic Analysis of a Good Quality Hungarian Dairy Farm with Leading Technology

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DE GTK
Absztrakt
Leírás
The research includes an economic analysis of the dairy farm based on farm data, which makes it possible to assess the cost-income ratio and partial efficiency of each sector, assuming that it operates at a good production level, and in the case of assumed greenfield investments, economy based on dynamic indicators (NPV, IRR, PI, DPP). As many domestic dairy farms produce with the most advanced technology available, and their indicators do not lag far behind the best farms in Western Europe, the so-called analyses refer to “good production standards or practices”. The performed analysis is based on a deterministic simulation modelling created from a production plant’s primary data which uses its own database. Some of the research findings are supported by data and calculations, while others are based on expert estimates and expert opinions. Based on our investigations, it can be stated that the so-called most important specific natural, economic, and investment analysis indicators of the model plant following good production practice in the case of milk production are the following: Specific annual milk yield 11,000 kg/year; Production value: 1,548.5 thousand HUF/cow; Production cost: 1,312 thousand HUF/cow; Net income: 236.5 thousand HUF/cow; EBITDA: 404.6 thousand HUF/cow; Discounted payback period without investment subsidy: 11 year; Discounted payback period at 50% subsidy intensity: 6 years.JEL codes: Q12, Q13
A kutatás magában foglalja a tejtermelő üzemi adatokon alapuló – üzemgazdasági elemzését, mely által értékelhetővé válik az ágazat – jó színvonalon való működését feltételezve – a költség-jövedelem viszonyok, illetve a működési hatékonysága, valamint a feltételezett zöldmezős beruházások esetében a beruházás 10 éves időszakon értelemzett dinamikus mutatókon (NPV, IRR, PI, DPP) alapuló gazdaságossága. Mivel számos hazai tejtermelő üzem az elérhető legfejlettebb technológiával termel, így a mutatói érdemben nem maradnak el a legjobb nyugat-európai üzemekétől, ezért a vizsgált ágazat esetében ún. „jó termelési színvonalra, illetve gyakorlatra” vonatkozik az elemzés. Az elvégzett elemzés egy termelő üzemi primer adatokból létrehozott determinisztikus szimulációs modellezésen alapul mely saját adatbázist használ. A kutatás megállapításainak egy része adatokkal és kalkulációkkal alátámasztottak, míg más részük szakértői becsléseken és szakértői véleményeken alapulnak.  Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy az ún. jó termelési gyakorlatot követő modellüzem legfontosabb fajlagos naturális, ökonómiai és beruházáselemzési mutatói a tejtermelés esetén: Fajlagos éves tejhozam 11 000 kg/év; Termelési érték: 1 548,5 ezer Ft/tehén; Termelési költség: 1 312 ezer Ft/tehén; Nettó jövedelem: 236,5 ezer Ft/tehén; EBITDA: 404,6 ezer Ft/tehén; Diszkontált megtérülési idő beruházási támogatás nélkül: 11. év; Diszkontált megtérülési idő 50%-os támogatási intenzitás esetén: 6. év.JEL-kódok: Q12, Q13
Kulcsszavak
tejgazdaságtan, tejtermelő üzem, gazdasági elemzés, Magyarország, dairy economics, dairy farm, economics analysis, Hungary
Forrás
Gyűjtemények