9639396338

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen munkával célunk rendszerezett, elmélyült áttekintést adni a drámapedagógia, a dramatikus nevelés elméletéről, természetéről, differencia-specifikumairól, sajátos eljárásairól, gyakorlatairól a pszichológia tanításait segítségül híva. Szándékaink között szerepel annak a ténynek a kiemelése, tudatosítása is, hogy pszichológiai, csoportdinamikai tudás és tapasztalat szükséges a drámajáték mint sajátos személyiség- és közösségformáló csoportmódszer alkalmazásához. Szándékaink között szerepel annak a ténynek a kiemelése, tudatosítása is, hogy pszichológiai, csoportdinamikai tudás és tapasztalat szükséges a drámajáték mint sajátos személyiség- és közösségformáló csoportmódszer alkalmazásához.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények