9639539031

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"A Zárt térben szabadulásomtól 1989-ig ábrázolja életem némely fontos vonatkozását, de milyen műfajban? A magam számára így definiálom: "Önéletrajzi ihletésű fikció." Fiktív az alaphelyzet, és mégis a felismerhető személyeknek is fiktív életrajzot konstruáltam, így hát fel kell készülnöm arra, hogy némelyek sértőnek fogják találni mind a fikciót mind a realitást. Ünnepélyesen kijelentem, hogy ami a könyvben rossz fényt vethetne elevenekre és holtakra, kizárólag az én gonosz fantáziám koholmánya, ezzel szemben mindaz, ami becsületükre válik, a lehető legaprólékosabban megfelel a valóságnak. Zárt tér volt a börtön, zárt térben játszódott le a börtöndarabom, és zárt tér ... könyvem helyszíne."

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények