A falu rossza

Dátum
1878
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreceni Szinház. Szerdán 1878. évi Május 1-sőjén Szathmári Árpád ur szives közremüködésével adatik. A városi szinház és szinházi nyugintézet alaptőkéjének gyarapitására. Jótékonyczélu előadás.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények