9631952649

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ez a kiadvány érdekes témákhoz kötve vezeti be a gyerekeket a zene és a dalolás birodalmába /Varázslatok, Képtelenségek, Kicsi vagyok én, Hangvadászat stb./A témákhoz dalok, játékok és zenehallgatási anyagok kapcsolódnak és olyan feladatok, melyek a zenei képesség-, készségfejlesztés segítői /hangszínhallás, zenei memória fejlesztése, ritmusérzék kialakítása, dallamhallás, egyenletes lüktetés érzékeltetése, szép, tiszta éneklés képessége stb./, és más művészeti ágakhoz kapcsolják a zenét. Ezáltal afeladatok lehetőséget adnak a rajzolásra, festésre, formázásra, hajtogatásra, vonalazásra, mozgásra, táncra, történet-mesélésre is. Ez a komplexitás izgalmassá és nagyon hatékonnyá teszi a tanulást. Az, hogy a felnőtt is tevékenyen részt vesz a játékokban és cselekvésekben, a legnagyobb nevelőerőt biztosítja. Az együttes zenélés játék a társakkal és a felnőttekkel, az értelmi nevelésen túl a szociális készségeket is fejleszti.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények