9631890910

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

tantárgy:Életvitelévfolyam:7.A tankönyvjegyzéken nem szerepel.A technika tantárgy könyveit felmenő rendszerben készítette el a Nemzeti Tankönyvkiadó, a felső tagozatban "Környezetünk technikája" címmel. Az ötödik (NT-00537) és hatodik (NT-00637) osztály számára tankönyvként jelentek meg, s csak hetedik osztálytól készültek füzetek formájában, a kollégák körében végzett kutatásaink alapján, az igényeknek megfelelően. A pedagógiai és didaktikai megfontolások mellett figyelembe kellett venni, hogy nem minden iskolában tudják a teljes anyagot azonos mélységben tanítani. Van, ahol gyakorlókert nincs, van, ahol a fém- vagy famegmunkáló műhely vagy szerszám hiányzik. Ezért a technika tananyagát témakörök szerint füzetekre bontjuk, amelyek egyenkénti terjedelme átlagosan nem haladja meg a 64 oldalt nyomtatott formában. Egy-egy ilyen füzet az adott témakör általában két évre szóló anyagát öleli fel. A füzetsorozat fő címe egységesen "Környezetünk technikája". A sorozat tagjai alcímeik szerint:NT-00537: Fülöp Péter--Mosoni Árpád--dr. Vas Miklós: Környezetünk technikája 5. oszt. számáraNT-00637: Fülöp Péter--Mosoni Árpád--dr. Vas Miklós: Környezetünk technikája 6. oszt. számáraNT-00737: Mosoni Árpád: Informatika (7--8. oszt.)NT-00738: Mosoni Árpád: Műszaki ábrázolás I. (7--8. oszt. )NT-00739: Fülöp Péter: Háztartástan (7--8. oszt.)NT-00740: Fülöp Péter--Mosoni Árpád--dr. Vas Miklós: Környezetvédelem (7--8. oszt.)NT-00741: dr. Vas Miklós: Agrotechnika (7--8. oszt. )NT-00742: Fülöp Péter: A közlekedés és eszközei (7--8. oszt.)NT-00743: Fülöp Péter: Energiagazdálkodás (9--10. oszt. Ha elegendő számú megrendelés érkezik, akkor jelenik meg.)NT-00744: dr. Vas Miklós: Életvitel (7--10. oszt.)NT-00745: Mosoni Árpád: Műszaki ábrázolás II. (9--10. oszt.)Tanári kézikönyv: Környezetünk technikája 5--6. osztályos tankönyvekhez (NT-83236 raktári számmal).Miután e tankönyv címét (Életvitel) egy szóval, egy mondattal nem lehet meghatározni, a szerző így kommentálja: "Meglepetéssel tapasztalhatjuk, hogy ez a címszó lexikonjainkból hiányzik. Ennek bizonyára az az oka, hogy igen összetett dologról van szó, amely több tényezőből áll össze."Nagyon sok ismeretet lehet szerezni a különböző tantárgyak tanulása során, amelyek itt is említésre kerülnek, de vannak ebben a tankönyvben új ismeretek is. Mégsem az ismeretnyújtás volt a szerző elsődleges célja, hanem az, hogy az életvitellel kapcsolatos ismereteknek a legkülönfélébb területekről származó körét egy helyre gyűjtve legyen alkalma a diákoknak bemutatni, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy a diákok átgondolhassák és megérthessék, melyek azok a tényezők, amelyekből felépül, kialakul a mai emberre jellemző életvitel.Az életvitel az a vezérfonal, amelyre "felfűzhetjük" mindazt a tudást, amelyet a technika, a háztartástan különböző témaköreiben elsajátítottak a gyermekek. A technikából ismerheti meg az ember a munkavégzés során jellemző gondolkodásmódot, a különböző problémamegoldási és cselekvési képességeket, amelyek valamilyen produktum létrehozásához szükségesek. Ezek elsajátításához, végiggondolásához ad segítséget ez a tankönyv. Ismét a szerzőre hivatkozva: "A hasznos, becsületes munka az emberi lét alapja, egyben az ember személyes lelki szükséglete is. Az, hogy valaki a megszerzett tudást mire használja -- erkölcsi kérdés! Ám rendkívül fontos kérdés, hiszen nem szorul bizonyításra, hogy a közerkölcsök alacsony szintjén sem nyugodtan dolgozni, sem nyugodtan élni nem lehet."A könyv segít az eligazodásban, rendszerezésben és a "Beszéljétek meg!" címmel szinte teljesen fel lehet dolgozni önállóan is az adott anyagrészt, amit előzőleg elméleti ismeret szinten az órán megtettek. A tankönyv nyelvezete, stílusa gördülékeny, a szerző gyerekközpontúsága példamutató.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények