9633894816

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

David Crystal könyve az angolszász ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve, olvasmányos és magas színvonalú összefoglalását adja mindannak, amit napjainkban a nyelvről tudni lehet. A hagyományosan nyelvészetinek tekintett témák mellett részletesen tárgyalja a nyelv pszichológiai, társadalmi aspektusait, és foglalkozik a nyelvi viselkedés patológiás zavaraival is. Több fejezete elemzi a nyelvnek a modern világban betöltött szerepét. Kiadásunk hazai nyelvészeti szakemberek segítségével készült, igyekezett a könyv eredeti, főleg angol nyelvterületről vett példáit, sőt nyelvi humorát is, magyar megfelelőkkel kiegészíteni. A könyv több száz képet, grafikont, térképet, ábrát tartalmaz.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények