A kávétermelés gazdasági és társadalmi hatásainak vizsgálata, fenntarthatósági törekvések

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom fő célja a fejlődő, kávétermelő országok gazdasági és társadalmi helyzetének bemutatása. Elsőként kitértem a kávéra, annak történetére, kulturális és társadalomban betöltött szerepére, majd termesztésére. Kiemeltem a főbb kávétermelő és a terméket exportáló országokat. Dolgozatomban bemutattam a fenntarthatóság fogalmát. Ezután ismertettem a különböző fenntarthatósági mozgalmakat, azok céljait, működését, majd összefoglaltam néhány kritikát is ezekkel a szervezetekkel szemben. Ismertettem a primer kutatásom eredményeit és az azokból levont következtetéseket. Végezetül pedig különböző statisztikai elemzéseket végeztem a kérdőíves megkérdezésre érkezett válaszokat felhasználva.

Leírás
Kulcsszavak
kávé, fenntarthatóság, fairtrade
Forrás