9634637213

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tankönyv - változó részletességgel - tartalmazza a limnológia klasszikus ismeretanyagát, s annak a mostanáig napvilágot látott, s kellőképpen kikristályosodott új eredményeit. A cím 'Altalános limnológia' szűkítést tartalmaz: nem tárgyalja azokat a fóképp hidrobiológiai fejezeteket (álló- és folyóvízi élettájak, a vízi szervezetek legfóbb közösségei és csoportjai), melyek a nemzetközi irodalomban hagyományosan egy limnológia tankönyv részei. Lehet tehát az "általános"-t fizikai- és kémiai limnológiának értelmezni. Ebben a tekintetben eltér a korábbi hazai munkáktól, viszont alkalmas arra, hogy a biológiához lazábban kötődő pl. környezettan, geológia, vagy vegyész hallgatók és szakemberek számára is hasznos legyen. Figyelemmel voltam azonban arra, hogy a tárgyalt fizikai- és kémiai jelenségek kapcsán utaljak azokra a biológiai folymamatokra, melyeket az a leginkább befolyásol, esetleg meghatároz.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények