9639494879

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

„...kezdettõl fogva némileg naivak voltak a kelet-európai reformértelmiségieknek azok az elképzelései, amelynek alapján – abból a ténybõl, hogy a lassan kialakuló piacgazdaság új típusú egyenlõtlenségeket és más hierarchiát hoz létre, mint ami a redisztributív gazdaságra volt jellemzõ – a piac és a piaci elosztás egyenlõsítõ hatásával kapcsolatban fogalmaztak meg különbözõ illúziókat. Ma már talán egyre világosabb, hogy mind a redisztributív, mind a piaci elosztás az adott társadalom alapvetõ érdek- és hatalmi viszonyainak logikáját követi, és a piaci elosztás nem egalitariánusabb, mint az államszocialista gazdaságok központi újraelosztási rendszere, csak jóval hatékonyabb ann l.”

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények