9637343024

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Budai Pál református lelkész és esperes iskoláit Debrecenben és a német pietizmus iskolájában, Jénában végezte, majd Somogyba került, ahol először lelkészként, majd a somogyi kerület espereseként dolgozott. Szoros kapcsolatba került a pápai református iskolával, püspöke és az iskola könyvtára és szellemi sugárzásának hatása alatt írta prédikációit, amelyek hat hatalmas kötetbe rendezve maradtak fenn a Dunántúli Református Egyházkerület kézirattárában. Ebből kerülnek kiadásra a babonák és balhiedelmek, balvélekedések ellen való prédikációi, amelyek az élet egész területén számba veszik a helytelen, babonás viselkedést és annak következményei. E prédikációk tehát kitűnő forrásai a folklorisztikai kutatásoknak, de jelentősek a köznépi mentalitás történetének alakulását illetően is. A kötet teológusok, irodalmárok és folkloristák számára egyaránt fontos forráskiadvány.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények