Alternative Solutions to the Problems Posed by the Coronavirus Pandemic in the Field of Social Law (An International Outlook)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The 2020 coronavirus pandemic is forcing such political, economic and social responses from the leaders of the nations of the world which in many cases have never been seen before. Excellent new concepts have been formed through the work of professionals, and there have been initiatives that have proven in the short term to be not well-founded. The present study was created in order not to miss the chance to examine the established practices, taking advantage of the opportunity provided by the crisis, as this year can offer many lessons for decision-makers for the future.
A 2020-as koronavírus-járvány olyan politikai, gazdasági és társadalmi válaszlépéseket kényszerít ki a világ nemzeteinek vezetőiből, amelyekre sok esetben nem volt korábban példa. Kiváló, új koncepciók születtek a megfelelő szakemberek munkája révén, ugyanakkor voltak kezdeményezések, amelyekről már rövidtávon bebizonyosodott, hogy nem kellően megalapozottak. Jelen tanulmány célja, hogy a válság hatására kialakult gyakorlatokat, megoldási alternatívákat felvillantsa, abból kiindulva, hogy a jövőre nézve ez az év sok tanulsággal szolgálhat a döntéshozók számára.
Kulcsszavak
koronavírus, válság, foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások fennmaradási lehetőségei, családtámogatás, coronavirus, crisis, employment promotion, business survival, family support
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények