Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások értékelése Hajdúböszörményben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az agrár- és vidékfejlesztési támogatások értékelését, valamint vizsgálatát lakóhelyemre (Hajdúböszörményre) vonatkoztatva végeztem el. Célkitűzéseim között szerepelt, hogy minél pontosabb képet kapjak a hajdúböszörményi gazdálkodók támogatásokhoz kapcsolódó viszonyairól, továbbá a témakört illetően szerettem volna megismerkedni a gazdálkodók személyes véleményével és meglátásaival is. A kitűzött célok elérése érdekében elsőként szakirodalmi áttekintést nyújtottam, majd a település ökológiai, társadalmi, gazdasági adottságainak a feltárását végeztem el. A dolgozat további részében a Hajdúböszörményben támogatásban részesültek összes kifizetésre kerülő támogatását 5 évre (2011-2015) vonatkozóan vizsgáltam, amelynek keretében a támogatások koncentráltságának mérésére három koncentrációs mérési mutatót is alkalmaztam. Primer kutatásom során pedig kérdőíves felmérést végeztem azon hajdúböszörményi gazdálkodók körében, akik 2015-ben valamilyen jogcímen agrár- és vidékfejlesztési támogatásban részesültek.

Leírás
Kulcsszavak
támogatás, Hajdúböszörmény, vidékfejlesztés
Forrás