The General Theory of the State and the Relativity of the Force of Law – Comment on the Theory of Georg Jellinek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
This paper makes an in-depth examination of the theory established by Georg Jellinek who – extending the perspective of the jurisprudence of state law based on legal methods – was concerned with issues of public law within the frames of general theory of the state. The author will demonstrate the claim that the special concepts of Jellinek’s general and descriptive theory – like the „presupposition of factual validity” or the idea of the „state’s self-obligation to law” – are the results of Jellinek’s idea that there were no alternatives to the institutional system of the constitutional monarchy.
Azok az intézményrendszerbeli változások, amelyek a nemzeti jogrendszerek európaizálódásával és nemzetköziesedésével jártak, az állam- és jogelméleti diskurzus reneszánszát hozták el. Ezeknek a változásoknak a fényében ma már konszenzus van abban, hogy a pozitív jogra és a bírósági ítéletek gondos értelmezésére koncentráló dogmatikus tudás nagyon sok esetben erősen rá van utalva az általános fogalmakat tisztázó és megalapozó, elveket igazolni tudó elméleti tudásra. A joggyakorlat egyre komplexebb problémáit nem lehet csupán a bíróságok által értelmezett fogalmi keretekre támaszkodva megérteni és érthetővé tenni.
Kulcsszavak
az önkötelezés elve, az állam kétoldalúságának elmélete, a ténylegesség normatív ereje, az állam személyisége, alkotmányos monarchia, általános államtan, jogászi módszer, államelmélet, Paul Laband, Georg Jellinek, constitutional monarchy, Paul Laband, Georg Jellinek, general theory of the state, presupposition of factual validity, state’s self-obligation to law
Forrás
Gyűjtemények