9639272817

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Endri megint utánam jött; betoppan szepletve, mint aki elkésett és saját magát kergette meg. - Édesapja, jöjjön ebédelni! - Szőke, göndör haja a szemébe hull, hirtelen mozdulattal hátradobja. Bűntudat van e sietségben; kék szeme repdes. - Édesanyád küldött? - Arca rózsája pirosodni kezd. Bocsánatképpen magamhoz szorítom. Ártatlan cinkosság ez köztünk; dehogy küldte az anyja, Emese jól tudja, ahogy szabadulhatok, jövök. Endri elszökik hazulról, a kapuból visszakiabál: - Megyek édesapja után. - Hazafelé szorítja a kezemet, menjünk lassabban, beszélgessünk, magyarázzak neki fákról, bogarakról, maradakról, mindenről a világon, ami utunkba vagy figyelmünk elé kerül. Faggat, követelőzik..."

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények