963346594X

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

E feladat- és szöveggyűjtemény a 9. évfolyam irodalom tanításához nyújt segítséget. Kötete az Irodalom, művészet az alteritás korában című tankönyvcsalád egyik tagja, s a kezdetektől a felvilágosodásig ívelő egységes nagy időszak irodalmi szövegeit gyűjti egybe a képességfejlesztő munkáltatás támogatására. A könyv mindkét része ezt a célt szolgálja. Ennek érdekében készült a műértelmezések gondolatmenetét összefüggő feladatsorokban leképező, a meggyőzés modelljével dolgozó feladatgyűjtemény, s a tanulók elemző munkáját a szükséges szövegek összegyűjtésével elősegítő, a tárgyalt irodalomtörténeti korszak kontextusát is felvázoló szöveggyűjtemény.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények