9789632261683

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A magyar egészségügyben, mint számos fejlett egészségügyi kultúrával rendelkező országban, fokozott jelentőséget kapott a gyógyszerellátás, s ennek következtében a gyógyszerészi munka. Századunkban ugyanis megnövekedett a terápiás és preventív gyógyszerfelhasználás orvosi, egészségügyi és társadalmi jelentősége is. Ez a szemléleti fejlődés napjainkban szükségessé teszi, hogy a gyógyszerész természettudományos és egészségügyi szemlélete mellett alkalmazott társadalomtudományi ismeretekkel rendelkezzen, hogy ezek birtokában el tudja látni az egészségügyben egyre növekvő szervezési-vezetési, gyakorlati gyógyszerellátási, gyógyszer-információs stb. feladatát. A könyv írása során a szerzők igyekeztek világosan, ugyanakkor tömören megfogalmazni mindazokat az alapismereteket, amelyek a gyógyszerügyi szervezéstudomány műveléséhez elengedhetetlenül szükségesek. A könyv foglalkozik a szervezés-vezetéstudomány kialakulásával, elméleti alapjaival, gyakorlatával, az egészségügy, ezen belül a gyógyszerügy szervezeti felépítésével, feladataival, a társadalombiztosítás rendszerével, bemutatja a magyar jogrendszert, a gyógyszeripart, gyógyszerkereskedelmet, az egészségügy nemzetközi szervezeteit, foglalkozik betegjogi és etikai kérdésekkel. A könyv mindazokat az ismereteket tartalmazza, amelyeket a "gyógyszerügyi szervezéstan" tárgy egyetemi oktatása során a gyógyszerészhallgatóktól megkívánunk, ugyanakkor hasznos információhoz juthatnak a szakgyógyszerészi képesítés megszerzése előtt álló gyógyszerészek is.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények