9639568546

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Hegyi Béla Szélvitorlája különleges mű. Egyszerre intim és közéleti, drámai és anekdotikus, egyéni szemszögű és tárgyilagosan vizsgálódó. Változatos műfajú könyv: a naplószerű emlékezés, a társadalombíráló diagnosztika, az irodalomtörténeti kisesszé éppúgy helyet kap benne, mint a novella, a regénykezdemény, a humoros karcolat. Az önéletrajzi epizódokat különösen érdekessé teszik az irodalmi, művészeti és politikai életünk egykor neves alakjaival történt találkozásai, azok a kisebb-nagyobb események, amelyek a közelmúltunkhoz kötődnek, és fölelevenítésük lehetőséget ad az összevetésre napjaink fordulataival és figuráival. A XX. század hetvenes éveiben készült 'Följegyzései' nemcsak egy rendkívül érzékeny író gondolkodásába nyújtanak betekintést, hanem a kor félelemmel terhes levegőjét is érzékeltetik; nyílt és őszinte megfogalmazásai a már mögöttünk álló, de nem minden tanulság nélküli időszaknak. A szubjektív szemléletű és hangvételű írás jellegéből következhetnek esetleges tévedései vagy félreértései, de ezek semmiképp sem csökkentik a kötet fontosságát és kortörténeti jelentőségét." (Tordon Ákos)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények