9630580926

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A modern bérmunka a jövedelemszerzés gazdasági funkcióján túl tehát egy sor egyéb, látens szociológiai és szociálpszichológiai funkcióval is bír.Ezeknek a funkcióknak némelyike ugyan másfajta tevékenységekben is jelen van, de semmilyen más tevékenységben nem jelennek meg ilyen nagy számban és összefüggő rendszerben.A munkanélküliség ezeknek a funkcióknak a teljesülését veszélyezteti. Annál nagyobb veszteséget jelent a munkanélküliség az érintettekre nézve, minél erősebb és teljesebb a bérmunkához való kötődésük.Ennek a kötődésnek az ereje és teljessége határozza meg a munkanélküliség által kiváltott kiszolgáltatottság és alkalmazkodási kényszer mértékét és az alternatív élményszerzésre való képességet.A munkanélküliség szociálpszichológiai hatásait vizsgálva egyrészt bemutatjuk az elméletalkotás - történelembe ágyazott és egymásra reflektáló - fejlődését, másrészt megismertetjük az olvasót azokkal az eredményekkel, amelyeket a szociálpszichológiai vizsgálatok hoztak.Kísérletet tesz a könyv egy új magyarázó modell kialakítására is: ezt nevezzük "kötődési modellnek".

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények