Szedimentológiai vizsgálatok a "Boconád II. - homok" védőnevű bányatelek üledékmintáin

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban egy homokbánya üledékmintáin végeztem szedimentológiai vizsgálatokat. Negyedelős- és CPV-módszert alkalmaztam. Az adatokat a Granulo és az ImageJ programok segítségével kiértékeltem és értelmeztem.

Leírás
Kulcsszavak
szedimentológia, üledékminta, szemcseeloszlás, bányatelek
Forrás