Hallgatói dolgozatok (Természettudományi és Technológiai Kar)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Természettudományi és Technológiai Karon készült szakdolgozatok, diplomamukák és TDK dolgozatok gyűjteménye.
A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri törvények értelmében az itt található anyagok egy része csak a Debreceni Egyetem gépein tekinthető meg.

Hírek

A szerzői jogi és a könyvtári gyűjtőköri törvények értelmében az itt található anyagok egy része csak a Debreceni Egyetem gépein tekinthető meg.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 6313)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Epoxidált növényi olajok alkalmazhatóságának vizsgálata kationos fotopolimerizációban
  Kovács, Sándor Lajos; Nagy, Miklós; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  A globális felmelegedés veszélye, a környezetvédelmi szabályok szigorítása, valamint a kőolajtartalékok kimerülésének fenyegetése, mely a kőolaj alapanyagú termékek iránti növekvő keresletből ered, napjainkban arra készteti társadalmunkat, hogy a fosszilis energiahordozókat megújuló forrásból származó alapanyagokkal helyettesítsük. Sürgősen olyan innovatív technológiákra és megoldásokra van szükség, amelyekkel a termékelőállítás során megújuló alapanyagot használhatunk könnyítve a társadalom fosszilis energiahordozókon alapuló függését, valamint visszaszorítandó a CO2 és egyéb üvegház hatást okozó gázok kibocsátása. Ilyen megújuló alapanyagként szolgálhatnak a növényi olajok. A modern társadalom számára ezek az egyik legjobban hozzáférhető és leghatékonyabban felhasználható polimeralapanyagok. Különös jelentőséggel bírnak az epoxidált növényi olajok, mivel könnyű átalakításuk és szerkezeti sokféleségük számos lehetőséget rejt magában. Fizikai és kémiai tulajdonságaik szinte teljesen megegyeznek a kőolajalapú polimerekével, így alkalmasnak bizonyulnak azok helyettesítésére majd idővel a kiváltásukra. Napjainkban is találunk példákat környezetbarát polimerek előállítására, amelyeket különböző szektorokban már alkalmaznak is, úgymint mezőgazdaság, egészségügy vagy éppen csomagolástechnika. Az ilyen és ehhez hasonló célra készített polimereket számos technikával és mechanizmussal készíthetjük. Ezek közül kiemelendő a fotopolimerizáció, melyet a gyakorlatban is számos helyen alkalmaznak, mint például a fogászatban, csontpótlások során, valamint az elektrotechnikában. Előnyei az egyéb polimerizációs technikákkal szemben, hogy oldószermentes közegben is alkalmazható, gyors, kis energiabefektetés szükséges, ezáltal költséghatékony, valamint egész magas, akár 100%-os, kitermelés érhető el. A mai civilizált világ a környezet tisztaságának a mostani és az eljövő generációk számára való megőrzéséért a „zöld kémia” és a „hármas optimalizálás” (TBL) alapelveket szükséges követni. Célul tűztem ki monomerek, minta az epoxidált szója olaj, len olaj és epoxidált zsír karakterizálása 1H NMR és MALDI_TOF módszerekkel. Továbbá célom volt egy olyan fotopolimerizációs rendszer kiépítése és vizsgálata, amely alkalmas epoxidok kationos polimerizációjára. A rendszer vizsgálatához és optimalizálásához fotopolimerizációhoz általánosan használt UCACURE 1500-at használom.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Benzil és hidroxi-etil oldalláncot tartalmazó AAZ3A ligandumok egyensúlyi és Ga(III)-komplexeik kinetikai viselkedése
  Horváth, Dávid; Baranyai, Zsolt; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  Munkám során az AAZ3A-Bz és AAZ3A-HE ligandumok néhány, Ca2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ és Ga3+ ionokkal képzett, komplexének egyensúlyi, valamint a Ga(III)-komplexek kinetikai és szerkezeti sajátságait vizsgáltam. Az AAZTA ligandum gyűrű acetát csoportjainak a GaIII-komplex egyensúlyi, kinetikai és szerkezeti sajátosságainak kialakításában játszott szerepére következtethetünk oldalláncban nem (benzil) vagy csak gyengén (hidroxi-etil) koordinálódó csoportok tartalmazó AAZ3A-Bz és AAZ3A-HE ligandumok és fémkomplexeik részletes fizikai-kémiai vizsgálataiból.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel
  Kiss, Balázs; Tóth, Csaba; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  Dolgozatomban a Hortobágyi Nemzeti Park déli részén elterülő Ágota-puszta (püspökladányi határ része) két azonos körülmények között fejlődő és két hasonló nagyságú mintaterületét vizsgáltam a szikes talajok felszínén zajló talajeróziós folyamat mikroformáinak (szikpadkás területek) keletkezésére vonatkozóan.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag
  Miklósi, Tamás Sándor; Bányai, István; Novák, Levente; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  A polietilén-imin karboximetilezésével egy jó komplexképző makromolekulás ligandumot állítottam elő. Meghatároztam az összetételét és vizsgáltam a szerkezetét. Spektrofotmetriás titrálással megállapítottam, hogy a cérium ionokkal komplexet képez.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  2-es típusú veleszületett limfoid sejtek egér tüdőből történő szeparálási módszerének optimalizálása
  Forgács, Ildikó Noémi; Bácsi, Attila; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézet
  Munkánk során a 2-es típusú veleszületett limfoid sejteknek az egér tüdőből történő szeparálásának módszerét állítottuk be. A tüdőlizátumban található ILC2 sejtek dúsítási lépését gyári egér tüdő ILC2 dúsító kittel, és durva szortolással is elvégeztük, hatékonyságát összehasonlítottuk.
A DEENK Digitális Adattárába feltöltött tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33§ -ban meghatározott módon használható fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti. Letölteni, elektronikus adathordozóra vagy papírra másolni, üzletszerűen felhasználni és módosítani tilos.