9639542342

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A könyv tematikus rendben tartalmazza a társasági jog általános kérdéseit és az egyes társaságokra vonatkozó szabályokat. A monográfia elsősorban egyetemi tankönyv céljára készült, de miután a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos joganyag és joggyakorlat átfogó keresztmetszetét adja, a gyakorló jogászok számára kézikönyvként is jól hasznosítható.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények