9637693785

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az angol nyelvkönyv gyermekeknek tankönyvsorozat azoknak készült, akik 10 éves korukban, 4-5. osztályban kezdenek el nyelvet tanulni. Az első két kötet (Miceland - Egérország) játékosan, az életkori sajátosságoknak megfelelően dolgozza fel a nyelvi anyagot. A harmadik kötet az első két kötet anyagára épül, de keretmeséje már a 11-13 évesek érdeklődési köréhez igazodik. A könyvek anyagát a NAT követelményeinek figyelembevételével, a legkorszerűbb nyelvtanítási módszerek beépítésével állították össze a szerzők, akik maguk is gyakorló nyelvpedagógusok. Érdekes, gazdag grafikával illusztrált történet alkotja az olvasmányok anyagát, mely a tanulói érdeklődést ébren tartja, a nyelv elsajátítására motivál. Szerkezeti egységei jól áttekinthetőek, az olvasmányok az életkori sajátosságoknak megfelelően készültek, a mindennapi élet témaköreit ölelik fel. A nyelvtani és lexikai egységek szorosan egymásra épülnek. A szerkezet ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a tanulók kommunikációs képességei fejlődjenek, kreativitásuk elmélyüljön. Mindhárom kötet munkáltató tankönyv, ezért külön munkafüzet használata szükségtelen. A kétnyelvű utasítások, rövid anyanyelvi magyarázatok, differenciált házi feladatok és az angol-magyar szószedet a szülők számára is megkönnyítik a tanulók munkájának figyelemmel kísérését. A feladatok változatossága tudást, sorrendje sikerélményt, magabiztosságot és sok örömet ad a gyerekeknek, miközben fejlődik beszédük, beszédértésük, az olvasás- és íráskészségük, vagyis az idegen nyelvi kommunikáció leglényegesebb elemei. Mindhárom kötethez kapható tanmenetet is tartalmazó tanári kézikönyv és a helyes kiejtés tanulását segítő hangkazetta. Mindhárom kötethez kapható tanmenetet is tartalmazó tanári kézikönyv és a helyes kiejtés tanulását segítő hangkazetta.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények