9639568767

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

'Van egy ország, távol, messze. Ha kimondjuk: Finnország, mintha mesebeli távolságokban lebegő világ tűnne fel képzeletünkben' - olvashatjuk a kötet ajánlásának kezdő soraiban. Még egy jó átlagműveltségű - diplomás - magyar is valószínűleg csak néhány közhelyet tudna megemlíteni, ha Finnországról kérdeznék, a történelméről pedig annyit sem. Pedig - már csak a 'rokonság' okán is - illenék ismerni az északra vetődött finn nép történelmét, s e célra a neves finn professzorok kötete bátran ajánlható. A tíz tematikai egységre tagolt, fekete-fehér térképekkel illusztrált kiadványban megismerhetjük a finnek vándorlásának és letelepedésének történetét, a viking korszak eseményeit, olvashatunk a svéd hatalom és a katolikus vallás finnországi terjeszkedéséről, az országnak az északi államszövetségbe \(Kalmari Unió) való betagozódásáról, a svéd uralom évszázadairól. Áttekinthetjük a lutheri reformáció elterjedésének történetét, a finn irodalmi nyelv kialakulásának részleteit. Külön fejezetben kerül bemutatásra a cári uralom alá került autonóm finn állam története, s az orosz uralom korszakát lezáró testvérharcba fulladt függetlenségi háború. Az utolsó fejezetben a 20. századi független Finnországról olvashatunk, benne a híres téli háborúról, az azt követő 'szünet utáni' háborúról, a szovjet megszállás elkerüléséről s végül az európai közösségbe való betagozódás évtizedeiről.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények