Hitelintézetek pénzügyi beszámolási gyakorlatának bemutatása a Magyar Nemzeti Bank és az OTP Bank Nyrt. beszámolóinak összehasonlítása révén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a hitelintézetek sajátos pénzügyi beszámolási gyakorlatának bemutatása, a Magyar Nemzeti Bank és az OTP Bank Nyrt. 2022. évi jelentéseinek összehasonlítása során. A dolgozat Szakirodalmi áttekintés fejezetében egy olyan megfelelő elméleti hátteret kívánok biztosítani az olvasónak, mely a téma elméletének értelmezését, illetve az elemzés gyakorlati elemeinek könnyebb érthetőségét segíti. Bemutatásra kerül a magyar számvitel rendszere, valamint a hitelintézetek sajátos beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályozás. A nemzeti számvitel mellett a nemzetközi számviteli rendszerek, azon belül is az IFRS standard-rendszer kerül előtérbe. A két számviteli rendszer összehasonlítását követően az eltérések és hasonlóságok értelmezésére összpontosítok, melyek az elemzés szempontjából lényegesek. A választott két bank rövid jellemzése után a 2022. évi jelentésük elemzése következik. A kutatásom fő célja a beszámolók egyes részeinek átfogó elemzése, majd azok összehasonlítása, illetve ezáltal a hitelintézetek beszámolási gyakorlatának sajátosságának bemutatása. Az elemzésem eredményének értékelésével folytatom, majd ezt követően dolgozatom tartalmának összegzésével zárom munkámat.

Leírás
Kulcsszavak
Hitelintézet, Beszámoló, Nemzetközi számvitel
Forrás