9633369347

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kiadvány bemutatja az idegenvezetői tevékenység teljes munkaterületét. Szerkezetileg három, egymástól jól elkülöníthető részre oszlik: legelőször az elméleti alapok kerülnek bemutatásra, majd a szerző részletesen tárgyalja a gyakorlati tudnivalókat, módszertani feladatokat. Jó érzékkel, közérthető stílusban nyújt a könyv segítséget az egyes rendkívüli esetek megoldásához.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények