9631351386

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Európa legkiterjedtebb uralkodóházának megalapítója, Rudolf egy svájci gróf fiaként látta meg a napvilágot. Uralkodásának nem egészen két évtizede alatt elérte, hogy a cseh királytól megszerzett osztrák, stájer és karintiai hercegség egy eljövendő erős birodalom magvát alkossa. Élete a pápával és a szomszédos uralkodókkal folytatott állandó harcban telt, melynek a tárgyalás és a házasság éppúgy eszköze volt, mint a kard. A Speyerben, a Stauf királyok temetkezési helyén nyugvó Rudolf koráról és személyiségéről a történész Franzl rajzol tudományos alaposságú képet, felvázolva a 13. sz. fontosabb eseményeit, Rudolf kortársait s magának az uralkodónak államférfiúi és emberi tulajdonságait.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények