Királynőm meghalok érted

Dátum
1916
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Debreczen Város Csokonai Szinháza. Debreczen, 1916. évi deczember hó 15 -én, pénteken: Itt először. Ujdonság.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények