Az NDK és az NSZK eltérő gazdasági fejlődése az 1990-es újraegyesítéstől

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat Németország 1990-es újraegyesítését követő gazdasági fejlődését vizsgálja, amely a korábbi NDK és NSZK területeken eltérően ment végbe. A szakirodalmi áttekintés az NDK és az NSZK megalakulása és újraegyesülése között eltelt 40 évet elemzi, azok eltérő gazdasági és politikai mérföldköveivel. A dolgozat célja, hogy választ kapjon arra a kérdésre, hogy a vizsgált 30 év (1990-2020) alatt végbement-e egy érdemi felzárkózás a gazdaságban és az életszínvonalban az új tartományok részéről, melyek korábbi az NDK-t alkották, vagy még mindig érezhető a két terület közötti különbség. A kutatás eredményében nemzetközi számlák és egyéb kimutatások alapján többek között gazdasági mutatók, foglalkoztatási és demográfiai adatok feldolgozásával történt az elemzés, melyek periódusokra osztva, tartományi szinten, illetve Kelet- és Nyugatnémetország viszonyban kerültek bemutatásra. A hipotézis, miszerint számokban egyértelműen igazolható eltérés van a nyugati és keleti tartományok között, beigazolódott, a felzárkózás azonban történik és folyamatos.

Leírás
Kulcsszavak
NDK, NSZK, Németország, újraegyesítés, felzárkózás
Forrás