9631936740

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Nemzeti alaptanterv egyik fontos újítása, hogy a tanulók társadalomszemléletének alakításában a történelem mellett a jelenismeret fontosságát hangsúlyozza. Tankönyvünk meggyőződésünk szerint jelentős mértékben segítheti a pedagógusokat abban, hogy konfliktusaikat feldolgozni és a társadalom által kínált lehetőségeket kihasználni képes, kevésbé manipulálható személyiségeket neveljenek. Ezért a korábban elterjedt társadalmi és állampolgári ismeretek tankönyvektől eltérően nem a társadalom gyorsan változó intézményrendszerére és jogszabályaira helyez hangsúlyt, hanem az ember társadalmi kötelékeinek és a társadalom különféle életjelenségeinek (kommunikáció, vallás, művészet) a megértésére.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények