Gyermely a fejlődés útján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban Gyermely község vidék-, település- és közösségfejlesztését vizsgáltam meg. Az elmúlt 10 év (2010-2020) során végbe ment fejlesztéseket elemeztem. Online kérdőíven keresztül kérdeztem meg a lakosságot a község életéről. Gyermely polgármesterének a segítségével egy mélyinterjú keretében gyűjthettem információkat a település életéről, fejlődésről, jövőjéről. A fejlődésével kapcsolatosan választ kerestem arra a fontos kérdésre, hogy miképpen jutott el odáig, ahol most tart, miben rejlik a sikeressége. Összeségében a vidék- és településfejlesztéssel kapcsolatos megvalósítások és problémák feltárása Gyermelyen.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, Gyermely, közösségfejlesztés, Közös Agrárpolitika, vidék, Gyermelyi Tésztagyár
Forrás