A lowoodi árva

Dátum
1885
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Kedd, 1885. évi márczius hó 31-kén. E. Kovács Gyula a kolozsvári nemzeti színház tragikus művésze harmadik vendégjátéka.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények