9631953165

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

tantárgy:Egyébévfolyam:EgyébA tankönyvjegyzéken nem szerepel.A Független Pedagógus Fórum a hazai iskolák részére ajánlásként dolgozta ki - már eddig is több kiadásban sikeresnek bizonyult - etikai kódexét. Noha e normatárnak nincsen hatóság által kötelezővé tett érvénye, a tantestületek egyre növekvő számban vállalják önként, mert hathatós segítséget találnak benne napi munkájuk döntési helyzeteinek megoldásához. Egy-egy további kódex csatlakozik az előbbihez: a pedagógiai szakértőknek ajánlott, illetve a katolikus iskoláknak előírt normatár. A tömör pontokba szedett szövegek szemléleti hátterét az előmunkálatokat megalapozó elméleti tanulmányok, továbbá az óvodák és az iskolák mindennapjaiból vett valós esetek lényegre törő elemzései egészítik ki.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények