9639673145

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az első világháború poklában a gyalogsági harcászat alapvetően átalakult. A mélyen kiépített védelmi vonalakba a hagyományos támadások csak a legnagyobb véráldozatok árán voltak képesek kisebb-nagyobb mértékben betörni. Így szükség lett egy olyan különleges csapatnemre, amely újszerű szervezése, felszerelése, fegyverzete, kiképzése és harceljárása miatt sokkal kisebb veszteségek mellett nagyságrendekkel nagyobb eredményeket érhet el. Az 1916-tól német mintára szervezett osztrák-magyar rohamcsapatok hamarosan olyan elitalakulatokká váltak, amelyek nélkül sikeres támadás nem indulhatott. Egyes harceljárásaikat mind a mai napig oktatják a korszerű hadseregek kiképzési rendszerében. A kötet e különösen bátor és rátermett katonák történetét foglalja össze, kitérve embert próbáló kiképzésükre, sajátos fegyverzetükre és felszerelésükre, egyedi jelvényeikre és nem utolsó sorban kiváló harci teljesítményükre. Az egyes résztémákat külön tanulmányok dolgozzák fel. A könnyebb megértést számos archív fénykép segíti, a közreadott eredeti dokumentumokból pedig kiderül, hogy a rohamcsapatok miért is választották maguknak megkülönböztető jelzésként a halál különféle allegóriáit. A kötet e különösen bátor és rátermett katonák történetét foglalja össze, kitérve embert próbáló kiképzésükre, sajátos fegyverzetükre és felszerelésükre, egyedi jelvényeikre és nem utolsó sorban kiváló harci teljesítményükre. Az egyes résztémákat külön tanulmányok dolgozzák fel. A könnyebb megértést számos archív fénykép segíti, a közreadott eredeti dokumentumokból pedig kiderül, hogy a rohamcsapatok miért is választották maguknak megkülönböztető jelzésként a halál különféle allegóriáit.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények