9639369225

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"A toll emberének a legnagyobb erkölcsi jutalom az, ha szellemi termékei az olvasóközönség figyelmében részesülnek s nincsenek arra kárhoztatva, hogy a kiadó pincéjében érjenek meg sajttakaró papirosnak. Nos hát, könyvemről bátran állíthatom most már , hogy nem fog a kilószámra kimért makulatúrák sorsára jutni, bárha 11 év kellett is ahhoz, hogy 3000 példányos első kiadása (az ajándék példányokat is beleértve) elfogyjon, mely eshetőséget ismert szerénységünknél fogva mi körülbelül csak 50 éves ciklusokra bazíroztuk vérmes reményeket tápláló (?) kiadómmal (...) másrészt némi homályos sejtelemmel is bírván a magyar közönség nem túlságosan intenzív olvasási kultúrtörekvéséről..."

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények