Habitats and protected plants of Cuha-valley (Bakony Mts, W-Hungary)

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
Floristic data were collected and habitat mapping was performed between 2009 and 2011 in the valley of Cuha-creek. During the field work occurrences of 423 vascular plant species (including 31 protected taxa) were recorded. Potentilla indica represents a previously unknown alien taxa of the study area. The dominant vegetation type of the Cuha-valley is beech forest. Further characteristic, important habitats are scree, ravine and hilltop forests. On the southern part of the valley – in close proximity of the Cuha-creek – expansion of several alien plants (Impatiens glandulifera, Fallopia spp., Heracleum mantegazzianum) were observed.
A közlemény a Cuha-völgyben 2009 és 2011 között gyűjtött fontosabb florisztikai adatokat és a terület aktuális élőhelytérképét adja közre. A völgy természetföldrajzi tényezői sokszínű erdei ökoszisztéma kialakulását tették lehetővé, mely az évszázadok során – a sorozatos erdőkiélések ellenére is – többé-kevésbé megőrizte természetközeli jellegét. A terület domináns vegetációtípusát a bükkösök alkotják. Sajátos, kiemelendő élőhelyei a szurdokerdők, törmeléklejtő erdők és bükkös sziklaerdők. A szurdokerdők feletti dombtetőkön, teraszokon és déli kitettségű, magasan fekvő lejtőkön mészkedvelő tölgyes jellegű sziklaerdő található. A területen jelenleg összesen 423 hajtásos növényfaj (köztük 31 védett taxon) előfordulása ismert. A Zirc irányába kiszélesedő völgyben a szurdokerdőkre, égerligetekre jellemző növényzetet – mindvégig a Cuha-patak partján maradva – özönnövények (Impatiens glandulifera, Fallopia spp., Heracleum mantegazzianum) váltják fel, kiszorítva ezzel az őshonos patakparti növényfajokat.
Kulcsszavak
Bakony Mountains, endangered vascular plant species, habitat mapping, Bakony, élőhely-térképezés, veszélyeztetett edényes növényfajok
Forrás
Gyűjtemények