9630772604

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"Sigmund Freud egyike volt a modernitás azon gondolkodóinak, akik döntő módon befolyásolták korunk szellemi arculatát. Freud lélektani elmélete gyökeresen megváltoztatta az emberről, az emberi életfolyamat természeti és társadalmi feltételeiről alkotott felfogásunkat. Fellépése a tizenkilencedik század végén nem csupán egy lélektani felismerést, a tudattalan felfedezésének betetőzését és egy új terápiás eljárás, a terapeuta és a páciens dialógusán alapuló gyógymód kidolgozását jelentette, hanem egy újfajta gondolkodásmód megalapozását is. A freudi életmű értelmezése és értékelése körül mindmáig viták zajlanak, de a pszichoanalízis - bár több mint százéves története során rengeteget változott - megőrizte aktualitását, és változatlanul heves érdeklődés mutatkozik iránta. Freud műveinek magyar nyelvű kiadása csaknem százéves múltra tekint vissza, de mind a mai napig nem jelent meg Freud-összkiadás. A jelen válogatás sokat merít a magyarul már megjelent Freud-művekből, de tartalmaz néhány olyan szöveget is, amelynek fordítása kifejezetten ehhez a kötethez készült. A könyv nem pótolja az életmű teljes megismerését, de reprezentatív áttekintést nyújt a huszonegyedik századi olvasónak a múlt század egyik legfontosabb gondolkodója hatalmas ívű munkásságáról." Freud műveinek magyar nyelvű kiadása csaknem százéves múltra tekint vissza, de mind a mai napig nem jelent meg Freud-összkiadás. A jelen válogatás sokat merít a magyarul már megjelent Freud-művekből, de tartalmaz néhány olyan szöveget is, amelynek fordítása kifejezetten ehhez a kötethez készült. A könyv nem pótolja az életmű teljes megismerését, de reprezentatív áttekintést nyújt a huszonegyedik századi olvasónak a múlt század egyik legfontosabb gondolkodója hatalmas ívű munkásságáról."

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények